Råd för utvandrare till Amerika 1873

Råd för utvandrare till Amerika 1873

N:o 1. (på gammel Svenska)

Den som har god utkomst i Sverige, bör stanna der, heldre än söka det obekanta, skulle deremot förmärkas, det ej inkomsterna motsvara utgifterna,

res då till Amerika medan medel finnas dertill då möjligen
något öfverskott kan beredas vid framkomsten, för att der börja en ny verksamhet, och har Amerika
bland sina svårigheter, fördelar att erbjuda, som intet annat land kan göra det stridigt.

N:o 2.
Hvar och en som fruktar kroppsarbete bör
ej utvandra.

N:o 3.
Hys inga öfverdrima förhoppningar, och du
skall lyckas.

N:o 4.
Var nykter, redbar och flitig,
och du skall lyckas här bättre än annorstädes, ty dessa egenskaper
äro de som aktas och betalas i Amerika, ty der ned sätter lättjan och arbetet adlar.

N:o 5.
Börja resan under ett fast beslut, att med tålamod, kraft och ihärdighet bereda dig ett hem och du skall lyckas.

N:o 6.
Jordbrukare, handtverkare och arbetskarlar samt tjenstflickor kunna alltid beräkna en säker och god utkomst.

N;o 7.
Haf medförda kistor och säckar väl och tydligt märkta, nedlägg ej penningar uti dem.

N:o 8.
Tag väl vara på lösa tillhörigheter och Iemna dem aldrig utan tillsyn ty någon medpassagerare torde då undansticka dem, särdeles då de Irländska kommit ombord.Före Mobilen

Optiska telegrafen,


Med ett antal svartmålade luckor på taket som ställdes i olika lägen och en tubkikare som man tittade i.
Skickade man meddelande till varandra

Fanns i trafik till 1875

Optiska telegrafen, som har sin station på Mosebacke, är med i 1856 års kalender men utelämnas ett följande år. Den gamla primitiva inrättningen är dock seglivad och förekommer länge vid sidan av Elektriska telegrafstaten.

 Det är för kommunikationen med skärgården, som den optiska telegrafen anlitas, och enligt adresskalendern är stationerna vid Dalarö, Älvsnabben, Landsort, Nynäs och Omö bemannade ända till 1875.

Reformer 1938

Reformer 1938
Den främsta sociala reformen vid 1938 års riksdag var beslutet om
folksemester.
Lagen härom stadgar 12 dagars semester med ersättning åt alla arbetstagare

i allmän och enskild tjänst utom stats- och kommunaltjänstemän, vilka tidigare hade tillförsäkrats semester i sina avlöningsreglementen, samt familjemedlemmar och delägare.

Rätten till semester inträder efter sex månaders anställning med en semesterdag
per inarbetad månad om minst 16 dagar.
Semesterersättningen beräknas efter genomsnittsdaglönen.

1938—1945 gavs via den s.k. fritidsutredningen statsbidrag till en del husmödrar i särskilt behov av semester.
Större statligt stöd till husmoderssemestern gavs från 1946.

Riksdagen antog även en ny sjöarbetstidslag, varigenom sjöfolket i
princip erhöll 8 timmars normalarbetsdag. Likaledes beslöts för sinnes-
sjukhusens vård- och ekonomipersonal en reglering av arbetstiden till
48 timmar per vecka.

Folktandvård infördes. Alla barn på 3—15 år fick lagstadgad rätt till tandvård,
de fattiga gratis,
Övriga mot låga avgifter.
Även efter 15-årsåldern fås tandvård till självkostnadspris.

Riksdagen beslöt upprätta ett
institut för folkhälsan, att främja för-
bättringen av bostäder, folknäring och yrkeshygien.

Vissa ändringar beslöts i arbetar skyddslagen, som blev vidare och ef-
fektivare. Bl.a. föreskrevs, att skydds ombuden ej finge hindras i sitt arbete.

Riksdagen beslöt lag om avbrytande av havandeskap på medicinska,
humanitära, eugeniska och blandade medicinskt-sociala indikationer.
Preventivlagen avskaffades och ersattesmed nya bestämmelser om handeln
med preventivmedel o.d.

1938 tillsatte socialminister Möller den s.k. socialvårdskommittén för att
göra en översyn av den svenska socialvården. Huvuduppgiften var att
utarbeta förslag om en effektiv socialförsäkring och en moderniserad
fattigvård. Även skulle vägar sökas till hela socialvårdens samordning och
Övervägas lämplig fördelning av socialutgifterna mellan staten och kommunerna.

1938 infördes kravet, att tyska judar, som sökte sig till Sverige, på sina J-stämplade pass företedde s. k. gräns rekommendation, ett viseringstvång som upphävdes 1941.

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv