Gamla ordspråk på D

Där mycket är, dit vill alltid mer

Dens bröd man äter, dens visa man kväder.

Der bästa vinet växer, dricker man det sämsta.

Der det finns duvor, finnas också hökar.

Der det finns en vacker värdinna, är ölet gott.

Der det finns getter i huset, är bocken på taket.

Der du intet sått, får du intet skörda.

Der duvor finnas, flyga duvor till.

Der en vilja finnes, finnes ock alltid en väg.

Der geten är bunden, gnager hon
Der gror, varest hägnas.
Der hjärterum är, der är ock husrum.

Der hustrun siden och sammet bär,der elden i Spiseln snart slocknad är.

Der ingen åklagare är, finnes heller ingen domare.

Der intet finnes, har kejsaren förlorat sin rätt.

Der intet är att taga, behöver man ej rädas för plundring.

Der kärleken slutar, tager hatet vid.

Der lag brister, ligger freden sjuk.
Der lag slutar, bör heder möta.

Der lystnaden befaller, får plånboken betala.

Der misstankar träder in, går kärleken ut.

Der mycket tages, ses många hål.
Der mycket är, dit vill alltid mer.

Der träd huggas, falla alltid spånor.

Der trädet faller, bliver det liggande.

Der tukt är, der är ära.

Der vettet brister, tager lyckan vid.

Der åtalen är, dit samlas ock örnarna.

Der äro ej många hemma, när bonden går själv vall.

Där vinet går in, går vettet ut

Der av hjärtat är fullt, talar munnen.

Der under ligger en hund begraven.

Det anstår en illa att döma andra, då man är skyldig sjelf.

Det bekommer inte åsnan väl, att vara lejonets stallbroder.

Det blir ej alla präster, som gå i skolan.

Det blir ej frukt efter varje blomma.

Det dig inte bränner, behöver du ej blåsa på.

Det drucken gör, får nykter betala.

Det drunknar flere i öl och vin om året, än i vatten.

Det duger ej att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Det elfte budet heter: »Du skall inte låta dig förbluffa.»

Det ena du vill, det andra du skall.

Det ena först och det andra sedan.

Det ena goda förskjuter inte det andra.

Det ena kolet glödgar det andra.

Det ena skall man göra, och det andra därför icke låta.

Det ena stålet vässar det andra.

Det ena svärdet håller det andra i skidan.

Det ena är mot det andra som dag och natt.

Det feta vill gärna flyta ovanpå.

Det finnes en kyrka i varje mans bröst.

Det finnes mycket i himmelen och på jorden,
var, om skolmästaren ingenting vet.

Det fordras en stark rygg att bära goda dagar.

Det fordras ett starkt lås att hålla inne en orättfärdig penning.

Det gagnar föga att kon mjölkar mycket, när hon själv sparkar omkull byttan.

Det går ur hand och i mun

Det goda är aldrig för mycket.

Det goda är ej nytt, och det nya är ej alltid gott.

Det godas underlåtande är det ondas fullgörande.

Det går an med mindre käpp än en såstång.

Det går dock som Gud vill.

Det går ej så i sju år, som i sju dagar.

Det går många önskningar i en säck.

Det går ur hand och i mun.

Det gör intet att hunden skäller, blott han ej bits.

Det hade jag inte trott,
sade bonden när han vältade med vagnen.

Det haver sig inte så lätt att tämja tjurar som andra nöt.

Det har varit i säck, förrän det kom i påse.

Det hushåll är ej utan kval, där hanen kacklar och hönan gal.

Det hör mer till att plöja, än att ropa: ho!

Det hör till min tur, sa' han som tappa galoscherna.

Det kommer igen, när det fått gå sina varv.

Det kostar ej mycket att ge ett gott ord.

Det kostar möda att lära, men skaffar nöje och ära.

Det leder till intet gagn att göra sin granne skada.

Det lider, medan det skrider.
Det lilla är det storas begynnelse.

Det lönar inte mödan att leta efter korven i hundkojan.

Det lönar inte mödan att lugga den skallige.

Det man ej kan få, är bäst att vända hågen ifrån.

Det man gärna höres, tror man snart.

Det man äter ur grytan, får man inte på fatet.

Det njugge ger, må raggen tigga.


Sida 10 av 10Nästa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv