Den auktoritära människan 
har han auktoritet ?

Auktoritär?

Auktoritär?
Jag vill försöka göra en djupdykning i ett ämnesområde som ställer stora krav på läsaren – speciellt på dig som för det mesta
"bara orkar” läsa 3 rader skriftlig information.

Kanske blir det en väckarklocka för den som ev. känner sig trampad på tårna.

AUKTORITÄR
= makt fullkomlig

AUKTORITET
= inge respekt


Förr hade vi chefer, som alltid visste ”bäst”

 och hade makt att genomföra sina beslut utan diskussioner.

Nu har vi fått allt fler arbetsplatser med demokrati, med inflytande Men det händer att det uppstår 

samarbetskonfllkter, brist på struktur och med ledare som är så rädda att vara auktoritära, att de har svårt att visa sin auktoritet.

Att vara auktoritär är nämligen det fulaste

 som finns numera. Och auktoritär är bara den dominerande chefen tror vi. Att också de underställda kan ha auktoritära mönster och behov blundar vi för.

Hur är den auktoritära människan ?

Jo, det är en dominerande person, som kräver att alla skall lyda under hans auktoritet.

En aggressiv, påstridig, trångsynt och oresonlig typ, som skrämmer och är svår att samarbeta med. Detta är den ytliga bilden, som få vill medge stämmer med dem själva.


 Sådana negativa sidor har inte jag ” säger vi.

Sällan tänker vi på den person, som ängsligt bevakar sitt revir, som vill ha en stark ledare och söker trygghet, ordning och reda i tillvaron, - också är auktoritär.

Kort sagt vi alla, i olika utsträckning har auktoritära sidor i personlighet .

När vi skyller misstag på andra, när vi hävdar att vi vet hur det egentligen är, när vi följer trygga mönster och ogillar allt nytt -DÅ VISAR VI UPP AUKTORITÄRA DRAG.

Rädsla och auktoritär hållning hänger tydligen ihop.

" Faktum är att en person kan vara auktoritär just för att han inte har någon verklig auktoritet över sig själv, 

för han godtar konstlade gränser som tvingats på honom av andra och sedan låter sin vanmakt gå ut över svagare ”

Ett typiskt auktoritärt drag är att aldrig erkänna egna fel och brister.

 Det dåliga självförtroende gör att man håller med majoriteten och aldrig byter sida förrän " alla andra " ändrat ståndpunkt .

En av följderna blir att den auktoritära inte tolererar människor som tänker friare och mer mångtydigt.

Har man inte en äkta auktoritet i kraft av unika kunskaper, så låtsas man kanske att man har den auktoriteten. Det är då man blir auktoritär.

Kan man tänka sig ett ledarskap utan auktoritet ?

Nej, själv tror jag det är omöjligt. En person tilldelas auktoritet av de människor som finns omkring en.

Auktoritet är alltså inte något fritt svävande, det är en relation.
De som tilldelar ledaren auktoriteten är heller inte själva maktlösa.

 Det kanske är de som har den större makten. De kan använda den genom att dra tillbaka sitt förtroende om personen ifråga inte håller måttet.

EN BRA LEDARE HAR AUKTORITET.

Det finns alltid någon eller några som är bra på något som ingen annan just då är lika bra på.

 Den personens kunskaper eller förmåga gör att han accepteras som en auktoritet i ett givet läge

 En sådan människa behöver inte skaffa sig makt med auktoritära medel

Men det går att att vara ledare utan att vara auktoritär,

eller man kan rentav säga att det i längden inte går att behålla en maktposition om man är en auktoritär ledare 

I varje fall inte i ett modernt företag som vill klara föränderligheten.

är man en äkta auktoritet så är man också tillräcklig trygg för att kunna dela med sig makt,

det vill säga, delegera, tro andra om att klara uppgifter. En bra ledare blir inte rädd för att bli av med makten utan är redo ta över vid behov.

"Om ni inte kommer överens här i gruppen så blir det jag som bestämmer" 

men jag tror på er förmåga, att klara det här själva.
Att vara välinformerad ger auktoritet.

 Men en bra chef har alltid bra medarbetare som fort kan fram information som behövs.

Det visar också hur teamberoende ledarskapet är.
Ingen männska blir en auktoritet såsom en fritt svävande "stjärna"

För mig är demokrati samverkan under ordnade arbetsformer. Inte kaos. 

Regler och beslut måste följas, men de skall inte fattas enväldigt utan efter diskussioner.

Många studier visar att effektiviteten ökar om människor känner ansvar för sina jobb

 och tycker att deras resurser tas tillvara.

Ett demokratisk arbetssätt betyder inte bara att chefens privilegier fördelas.

 De underställda måste också engagera sig mer i gemensamma angelägenheter.

Till detta krävs INTRESSE


(detta är ett 35 årigt gammalt citat från en klok författare
som jag glömt namnet på)
Sida 5 av 10

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv