Gamla ordspråk på H

Han duger ej till smed, som rädes för gnistorna.

Hade alla barn sitt rätta namn, så hette mången inte Hans.

Hade man blott mjölken, frågade man föga efter kon.

Haf kärleken, och gör sedan hvad du vill.

Hafva och få är inte detsamma.
Half rättvisa är half orättvisa.

Halfgjord gerning bör hvarken 
lofvas eller lastas.

Han duger ej till skogvaktare, som rädes för buskarna.

Han duger ej till soldat, som inte kan tåla krutröken.

Han fick veta hvar David köpte ölet.

Han förstår att vända kappan efter vinden.

Han förstår sig lika mycket derpå, som suggan på väderqvarnen.

Han går långt, som går sakta.

Han måste lägga väl i matsäcken, som tänker lefva en annan ut.

Han ser inte oftare mild ut,
än då by brinner och barn kastas i elden.

Han ser ut som tjuren på köttmånglarn.

Han är man, som gör mans gerning.

Helvetet blir aldrig fullt

Han äter så han svettas och arbetar så han fryser.

Hand bör hand få. 

Handhjelp är bättre än munhjelp. 

Handla ärligen, så kan du svara djerfveligen.

Har fan bara fått ett hår, så tar han nog hela kroppen.

Har man det som klingar, nog får man den som springer.

Har man hunnit alnen, hinner man väl qvarteret.

Har man inte jungfrur, dansar man med madamer.

Har man inte kalk, så bör man mura med ler.

Haren vill gerna sitta tort.
Harm gör helvete.

Hasta makligt gör gerningen bäst.

Heder byter seder.

Hederlig förlust är bättre än neslig vinst.

Helvetet blir aldrig fullt.

Helvetet, hafvet och den girige få aldrig nog.

Hemlig gåfva får lön i dagsljuset.

Hemlig ovän är värre än uppenbar fiende.

Hemlig sorg gör tungt hjerta.

Hemma håll styr på ditt lynne och ute på din tunga.

Hemma som en björn, borta som en skjuten örn.

Herodes och Pilatus äro goda vänuer.

Hopp om bättring gör bördan lätt

Herrans fruktan är vishetens begynnelse.

Herrar och narrar ha fritt ord.

Herrebön är detsamma som befallning.

Herregunst är icke något arf.

Herrens pengar ligga bättre i undersåtens pungar än i hans skattkammare.

Herrskapsbarn bli ej alltid de bästa. 

Hitta och tiga dermed har tjufven i barmen.

Hjelp dig sjelf, så hjelper dig Gud.
 
Hjelp, så blir du hulpen.

Hjelpen är god utom i grötfatet.

Hjelper ej räfpelsen, måste lejonhuden stå bi.

Hjelplös hjelper Gud.

Hjertat är källan, tungan är rännilen.

Hoftrapporna äro alltid slippriga.

Hon är moder, som maten ger.

Hoppas när dig går som värst, frukta när dig går som bäst.

Hoppas och bida gör mången till narr.

Hoppas så länge du lefver.
Hoppet bär konungakrona.

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv