Gamla ordspråk på H

Hungra och vänta gör mannen otålig

Hoppet dör sist.
Hoppet gör ett sött lidande.

Hos stora herrar skall man ej tala
utan att bli tillfrågad.

Hosta har hjelpt mången prest på predikstolen.

Hot dräper ingen.

Hufvudet är starkare än händerna.

Hugg äro behållna håfvor.

Hugger man ofvanom sig,
så falla spånorna i ögonen.

Hund är hund, om än han är aldrig så brokig.

Hundar och adelsmän stänga icke dörren efter sig.

Hundasår läkes med hundahår.

Hunden skäller på månen,
den går dock sin gilla gång.

Hunden springer för maten, haren för lifvet.

Hundra år orätt blir icke en timma rätt.

Hunger håller ingen fastlag.
Hungern drifver hunden i band.
Hungern gör maten söt.
Hungern är bästa kryddan.
Hungern är en elak rådgifvare.
Hungern är ett skarpt svärd.
Hungrig mage är den bästa kock.

Husfred är husfröjd ordspråk

Hungrig mage är intet bröd för svart.

Hungrig åsna aktar ingen piska.

Hur svart är du? sade kitteln till grytan.

Husbondens öga gör hästen fet.

Husbondens öga gör mer än hans begge händer.

Husfred är husfröjd.

Hushyra och ränta hvila aldrig.

Hushåll utan hustru är lykta utan ljus.

Hushålla med limpan, så varar hon hela julen.

Huskors botas ej med tårar.

Hustru bör väljas med öronen, inte med ögonen.

Hustrun och ugnen tjena bäst i huset.

Hustrun äter när hon vill och hvad hon vill,
men bonden när han får och hvad han får.

Hvad du kan göra sjelf, lägg icke på andra.

Hvad förstår en bonde sig på gurksallat?

Hvad gagnar det att ha kistan full, om fan har nyckeln till henne 
Hvad gagnar mycket veta och intet göra?

Hvad gör inte tysken för penningar?

Hvad hjelper det att tvätta korpen, han blir ändå aldrig hvit?

Hvar dag har sin plåga

Hvad hjelper noga räknadt, när man betalar illa?

Hvad man icke vet, gör ej heller förtret.

Hvad man undandrager för vår Herre,det kommer alltid 
hin onde till godo

Hvad som gör oss det största bekymret här i tiden,
äro de olyckor och motgångar som ej inträffa.

Hvad som är skrifvet, det är skrifvet.

Hvad stort sker, det sker tyst.

Hvad suggan bryter, får grisen betala.

Hvad trenne veta, vet hela verlden.

Hvar dag för oss närmare mot den yttersta dagen.

Hvar dag har sin plåga.
Hvar och en blir salig på sin tro.

Hvar och en för sig, Gud för oss alla.

Hvar och en har sin smak.

Hvar och en har sitt kors att draga.

Hvar och en rosar sin vattvälling.

Hvar och en tycker sin väg vara den rätta.

Hvar och en älskar sitt, sa' kråkan om sina ungar.

Hvar och en är herre öfver sin stackare.

Hvar och en är sin egen lyckas smed.

Hvar skulle väl slefven vara, om ej i grytan.

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv