Gamla ordspråk på D

Den som stulit en gång är en tjuv

Den som släpper tygeln, blir snart kastad ur sadeln.

Den som sova vill, drager sparlakanen till.

Den som sover med hundar, stiger upp med loppor.

Den som sparar riset, älskar ej barnet.

Den som strider med lögnens vapen,
har en sjuk sak att försvara.

Den som stulit en gång, är en tjuv.

Den som sår orättvisa, får skörda hat och hämnd.

Den som säger allt vad han vet,
han lärer ock säga vad han inte vet.

Den som säger allt vad han vill, får ofta höra vad han inte vill.

Den som söker, han finner.

Den som tager barnet vid handen, tager modern vid hjärtat.

Den som tager en änka, får bord och bänka',
men mycket att tänka

Den som tager gåvor, säljer sin frihet.

Den som tager herrar till stalldrängar,
får brutna hästar och söndriga sadlar.

Den som tager köttet, får ock taga benen.

Den som tager trollet för guldet, behåller trollet,
när borta är guldet

Den som tagit hin i båten, får ock föra honom i land.

Den som tiger, förtalar sig ej.
Den som tiger, han samtycker.

Den som tingar spelmannen, skall ock betala honom. .

Den som tjänar på nåder, han lönas med barmhärtighet.

Den som träter med matmodern, finner det igen på fatet.

Den som vågar, han vinner

Den som tvivlar att Gud är, kan även tvivla om solen finnes.

Den som tål det onda, främjar det ock.

Den som utsår dygd, han uppskär ett gott namn.

Den som vill bedja ulven, bör ta hunden till hjälp.

Den som vill ägna sig av elden, får även hålla röken till godo.

Den som vill hava dottern, 'får hålla sig väl med moden.

Den som vill hava en stut att predika,
får vara nöjd om han kan lära honom böla.

Den som vill hava kärnan, måste först bita nöten.

Den som vill hava ägg, får tåla att hönsen kackla.

Den som vill hava äggen, får ej döda hönan.

Den som vill jaga andra, måste ock sjelf löpa.

Den som vill kyssa barn, får gå till vaggan.

Den som vill köpa allt vad han ser, får sälja allt vad han äger.

Den som vill köpa korven av hunden, måste ge fläsk igen.

Den som vill köpslå utan penningar,
bör gå på det torget, där intet är folk.

Den som vill leva länge och väl,
han äta och dricka med mått och skäl.

Den som vill ljuga, bör hava gott minne.

Den som vill lära andra, bör och själv något veta.

Den som vill plåga en bonde, han tager en bonde där till.

Den som vill trivas med vargar, bör hava björnklor

Den som vill smeta igen alla munnar, skall ha mycket klister.

Den som vill vinna intet, bör begära för mycket.

Den som vinet drack, må även tömma dräggen.

Den som vrede kan styra, vinner en fiende.

Den som är domare mellan två vänner, mister den ena.

Den som är född att stjäla, är också född att hängas

Den sällan felar, blir snart förlåten

Den som är slagen till en slant, blir aldrig en dukat.

Den som är tokig, byker pälsen.

Den som är van att ljuga, kan man ej heller tro,
när han talar sanning.

Den som är väl död, har och väl levat.

Den sorgen älskar, får alltid något att kvida över.

Den spelar ej illa, som vinner sin insats.

Den spiken drog, sa' timmerman' när han stoppa"
honom i fickan.

Den styver man sparar, är lika så god som den man förtjänar.

Den största seger någon kan vinna, är segern över sig själv.

Den svälter inte, som dyrt köper.

Den sällan felar, blir snart förlåten.

Den tid vinner, vinner allt.

Den trätan »mitt och ditt» har skiljt mången ifrån sitt.

Den uppgående solen vördas mer, än den nedgående.

Den vidt far, blir mycket var.

Den vår Herre giver ett ämbete, giver han ock förmåga därtill

Den vår Herre vill förgöra, honom slår han med blindhet.

Den vår Herre vill väl, honom står ej heller Sankt Per emot.

Den väl sitter, han sitter, om han kan.

Den väl smörjer, han åker lätt.

Den väntar aldrig för länge, som väntar på något gott.

Den åker inte illa, som vända kan.

Den är inte fattig, som rår om sitt.

Den är inte galen, som rädes för det onda.

Den är inte värd det söta, som aldrig smakat d« sura.

Den är rik, som ingen skuld har.
Sida 9 av 10

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv