Bränna sprit tillåten 1810

Bränna sprit tillåten 1810

Bränna sprit tilåten 1810
1 Mom. Bränvins-bevillningen erlägges å Landet sålunda, att af hvarje helt Hemman, ehvad bränning utöfvas eller ej, betalas
 
Två Riksd. samt för större eller mindre Hemmansdelar i proportion, likväl att ingen Hemmansdel, så liten den helst må vara, påföres mindre än Åtta skillingar.

2 Mom. Krogar hvarest Bränvins-minutering tillätes, taxeras, utom hvad för Krögare i Allmänna Bevil Inings-Förordningen stadgat är,

 allt efter deras mer eller mindre förmonliga läge, till Två och en half, Fem, Sju och en half och Tio Riksd. under hvilken förstnämnde afgift ingen Krog må kunna uppföras.

CARL.
Hans Järta.
1917 ett nödår att minnas

Demonstranternas krav.
Den resolution som upplästes av redaktör Per Albin Hansson och mottogs med skallande ja-rop var av följande lydelse:

Vi kräva: slut på hungerpolitiken,
uppgörelse med England,
stoppande av all livsmedelsexport,

Ökande av arbetarnas brödransoner och lägre maximipris på bröd,
frigivande av grynen från brödregleringen, billigare mjölk,utsträckning av maximipriset på potatis även
till sättpotatis och dess nedsättning till 10 kr.
pr tunna,

Revision av gas- oeh elektricitetsrestriktionerna
kraftigt nedsättning av vedprisen,
kraftigt ingripande mot hyresockret.

allmän och lika kommunal och politiskrö strätt, med likställighet för man oeh kvinna

Brödkort år 1917

Brödkort år 1917
Brödkortens olika typer.

Det viktigaste slagen av brödkort äro
1. Det vanliga brödkortet, som nu utdelas i tvåexemplar,
ett vitt och ett blått, det förstnämnda gällande för
tiden 15-28 januari, det senare för 29 januari-11 feb-ruari. 

Dessa kort berättiga till inköp pr individ och dag av 250 gr. mjöl eller 325 gr. mjukt bröd eller 200 gr
hårt bröd, men gälla endast inom visst. område. t. ex.
ett kort gemensamt för Stockholms stad och län

2. Påbrödskort om 50 gr. mjöl för personer med tungt
arbete. Dessa utfås efter ansökan på distriktsbyråerna.
varvid  intyg från arbetsgivare skall medfölja.

3. Resekort för hela riket, av två slag, därav det ena,
som utfås på brödbyrån mot återlämnande av samtliga
gällande brödkuponger, är lämpligt vid resor under längre
tid samt vid flyttning från ett distrikt till ett annat.

och det andra, avsett för tílltälliga resor. utfås på alla
brödbyråer och restauranger mot avlämnande av vist antal kuponger.
På det förstnämnda slaget av kort skall antecknas
innehavaren: namn och tiden för kupongernas giltighetatid


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv