Gustav Vasa

  • Gustav Vasa
  • Gustav vasa´s  namn teckning
Text på tavlan

Sic Rex Gustavus vultusque humerosque ferebat
Folelix imperio Suecia magna tuo

Sålunda tedde sig konung Gustavs anlete och skuldror
Lycklig var Storsverge under ditt välde.

Kung Johan den 3 satte på påskriften på originalporträttet målat år 1542.
Porträttet hängde i lilla matsalen på Bråbergs slott i Östergötland.

Gustav Vasa fostrade sina barn

med handfasta råd när han blev gammal.
Man kan säga att han var en riktig tuffing.

Talar till sina barn

Åter yttrade Gustaf: Det är den befallandes fel, om den lydande icke lyder, ty lagen skall utan krus följas och städse.
Ingen göre, hvad han vill utan hvad han bör!

Ingen ämbetsman må lidas, som ej är tarflig, nyttig och flitig! Morgonrand har guld i hand. Dagdrifvaren bort! Men den gode arbetaren i vingården ske heder och belöning!

Edra män skola lefva i tukt och Herrens förmaning och hålla ålderdomen i vördnad.

Den, det ej gör. må utstötas, likaså örontasslaren!

Omgifven eder alltid med dugliga män och af en ren lefnad! Man tror om eder hvad man vet om dessa.

»Svensken»,
sade han vidare,
är högsint ofta i ogjordt väder och regeringssjuk.
Han behöfver en orädd, konung med karlasinne.
Han lider icke orättvisa eller träldom, ej heller en mes.
Honom höfves en glädtig men ock barsk herre, som ej lägger fingrarna emellan. I krig vill kan veta af blod men ingen underhandling och skämmes vid att hafva litet gjort.Älsken och hedren därför detta gamla rike

 hvars inbyggare varit vida omkring och tuktat dem där ute i öster, väster och söder! Vidmakthållen oek förmeren hospital, skolor och knektväsendet både
till lands och sjös! 

Älsken och hedren landtbruk. bergverk, handel, äfven boken och konsterna! Undersåtarne skola då göraså med;
man apar eder.
Älsken därför själfva och hållen undersåtarne till Guds rena ord. bön och kyrkogång,
ty därpå ligger stor makt både för själens och landets ro

Älsken undersåtarne,
så älska de rättsinnade eder.
och med dem kunnen i styra de andra.

Så har jag gjort. Kära barn!
Jag hafver med Guds nåd arbetat på edert tillbörliga upptuktan de.
Förblifven sådana till eder och andras fromma,

och besinnen. att en konungs minne ej bör löpa bort med klockljudet men förblifva i undersåtarna hjärtan !>
Sida 6 av 13

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv