Unionen Sverige-Norge brytes 1905

Unionen brytes Sverige -Norge
Under några dramatiska och laddade veckor
i september 1905

genomfördes i Karlstad unionsupplösningen.

Sittande fr. v. svenske utrikesministern Wachtmeister,
statsminister Chr. Lundeberg,
norske statsministern Chr. Michelsen,
stor-tingspresid. Carl Berner.
Stående statsrådet Stoaf, revisions-sekr. Berg,
ecklesiastikminister Hjalmar Hammarskjöld,
byråchefen Johannes Hellnert
norske statsministern i Stockholm J. Lovland,
f. statsrådet, B. Vogt och professor A. Urbye
,


Telegramväxlingen

Christiania 7 juni.
Statsminister Michelsen meddelar att samtliga medlemmar av
regeringen nedlagt sina ämbeten.

Det heter:
Enär HM Konungen förklarat sig inte kunna skaffa
landet någon ny regering och den konstitutionella
konungamakten därmed upphört att fungera
bemyndigar Stortinget medlemmarna av det i dag avgående
statsrådet att tills vidare som norsk regering
utöva den Konungen tillagda myndigheten i enlighet
med Norges rikes grundlag 

och gällande lagar och
förordningar med de ändringar, som nödvändig-göres
därigenom att föreningen med Sverige under en konung är
upplöst eftersom Konungen har upphört att fungera
som norsk konung.Från Stockholm ingick följande svar:

Statsminister Michelsen, Christiania. Jeg har modtaget
Statsraadens Med-delse og indlaegger den bestaemteste
Protest mot Regeringens Handlemaade.
Oscar

Ett liknande meddelande avsände kung Oscar II

till Stortingets president Carl Berner.
I Sverige utbröt spontana hyllningar för kungen allteftersom
krisen närmade sig sin kulmen.

Ett öppet krig mellan Sverige och Norge var inte avlägset
och svenska trupper stod redo vid norska gränsen.

Unionsflaggan strykes i Norge

Den 9 juni ströks klockan 10 den gamla unionsflaggan
— gement kallad sillsalladen —
från Akershus fästnings flaggstång och i stället flög i topp
den trefärgade norska.

Gustav den 5 taakar svenska folket
Sida 8 av 10

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv