En tråkig historia ?

En tråkig historia ?

S:t Barthélemy. Svensk koloni

S:t Barthélemy.
Svensk koloni 1784 - 1878.


Läge och ytinnehåll. En af de Små Antillerna i Västindien. Största längden, från öst till väst är omkring 13 kilometer, bredden växlar mellan 1/4 och 1/6 af längden.

Hufvudstad.
Gustavia. 793 invånare (1875}. Hufvudgata: Rue de Oscar.
Öfrig befolkning. 1.581 personer (1875). Befolkningen utgöres till två tredjedelar af mörka personer

Förvärfskällor: Plantage- och trädgårdsodling, fiske och salttillverkning.
Exportvaror Bomull, socker, kakao, tobak, maniok, ananas, bananer, hudar, fjäderfän och stråhattar.
Språk: Franska på landsbygden, engelska i staden.


Vilkoren I Pariserfördraget:
1) Frankrike förbinder sig att som pensioner åt de svenska embets- och tjenstemännen på Barthélemy betala
till Sverige 320.000 francs.

2) Frankrike förbinder sig att för afträdelsen af kolonien betala till Sverige 80.000 francs.
Dessa 80.000 francs skola af Sverige användas till upprättandet af ett sjukhus eller någon annan välgörenhetsinrättning på Barthélemy.

3) På ön qvarblifvande svenskar skola ega rätt att med iakttagande af vissa bestämmelser behålla sin nationalitet.
öfverlemnandet af ön.

S:t Barthélemy den 16 Mars 1878.
Nu är det öfver — Gud ske lof!
I kansliet höll exguvernör Ulrich ett helsningstal, hvilket af guvernör Coutenier på vacker franska besvarades med några smickrande ord om exguvernörens

»administration admirable»,

och slutet var att guvernören öfverlemnade franska hederslegionens insignier, hvarvid några af öns närvarande invånare sågo ut som om man slagit dem på det ena örat, men de icke alls varit hågade att vända det andra till. Derefter undertecknades den akt, 

hvarigenom ön
S:t Barthélemy
återafträddes till Frankrike, trupperna utanför skyldrade gevär, och Vanadis' musik blåste
»Ur svenska hjertans djup».

På gifven signal började i samma stund La Victoire sin afskedssalut för öns svenska flagga, och Vanadis svarade härpå, med råmanning under rop af Iefve konungen och salut

samtidigt med batteriet Gustaf III, hvars svenska flagga vid sista skottet kl. 3/4 9 f. rn. nedhalades för alltid.
— En kort stund derefter hissades på batteriet den franska flaggan och saluterades af de franska fartygen jämte Vanadis, som samtidigt med batteriet ombytt flagg på sin stortopp.

På samma gång som batteriets nedhalades äfven den svenska flagg, som prydt landningsplatsen, och den var nära att blifva sönderrifven af folket, som under tårar och sorgerop trängde sig fram för att kyssa den. 

La Victoires musikkår blåste härvid utanför kanslihuset »Karl Johan vår kung»,
hvilken melodi dess direktör tycktes hafva antagit såsom svenska folksången.
C. S—4h. i Aftonbladet.
Sida 4 av 13

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv