Gamla ordspråk på G

Genom sig själv känner man bäst andra.

Genvägar äro senvägar.
Gärna dertill, snart därifrån.

Gärna och snart givet 
är dubbelt givet.

Gärningar tala högre än ord.

Gif aldrig skinnet när du kan betala med ullen.

Gif en bonde gröt och mjölk, så vet han vad han får.

Gif icke barnet så ofta det beder om något.

Giftermål göras i himmelen.
Gifta av giftet är ingen synd.

Given häst skall man inte se i munnen.
Givet är alltid vackert nog.
Girig buk blir aldrig full.
Girighet föder blinda barn.
Girighet glömmer redlighet.

Girighet och välde är moden till alla krig.

Girighet är en rot till allt ont.
Girighet är ett bottenlöst fat.
Glatt sällskap 'gör vägen kort.

Glasögon, träben och löständer äro lika goda vin.

Glädjen och sorgen följas gärna åt.

Gläds icke åt din nästas ofärd.

God dryck fördärvas i smutsigt kärl.

God kniv är snart slipad.
God lydare blir god bjudare.
God rykt är hästens halva foder.

God tjänare är sin lön värd behöver inte vara rädd att begära ut sin lön.

God tro lönas med otro.
God tupp blir sällan fet
God vara säljer sig själv.
God vilja drar lasset till byn.

God visa bör man inte sjunga till slut.
God värd frågar inte »om gästen vill.»
Goda barn aga sig själva.


Gott namn är bästa arv

Goda varor få alltid köpare.
Goda verktyg göra arbetet lätt.

Goda vänner komma bäst objudne.

Goda vänner se icke efter många rätter. ,

Goda vänner är rikedom nog.

Goda vänners fel må man märka, men ej lasta. 

Goda vänners kiv är ny vänskap.
Gott att ha en vän i viken.

Gott att plöja med andras kalvar.

Gott att sitta i vassen och skära pipor.

Gott att vara fogde, när ingen räkenskap fordras.

Gott folk är gott att göra med.
Gott göres sällan med godo.
God lag gör kort dag.
Gott mjöl har och sina sidor.
Gott samvete är daglig fägnad.

Gott sinnelag samlar honung från varje blomma.

Gott tilltal får gott gensvar.
Gott vett vill ha gott bruk.
Gott är det röda guld, en kaka bröd är ännu bättre.
Grann klädsel mördar tiden.
Gris grymtar som gammalt svin.

Grunda bäckar göra mycket buller av sig.

Grundsatser äro mer än regler.

Grus är grus, om det också vore från Jerusalems murar.

Gråa hår äro dödens blomster.
Gråa hår äro ålderdoms prydnad.

Gråt minskar sorgen.

Gråtande barn gör sjungande amma.

Gud bevara mig för mina vänner;
för mina fiender aktar jag mig själv.
Guldet prövar mannen

Gud giver allom nog, men har dock ej själv mindre för det.

Gud hjälp oss alla tretton, sa' krukmakaren när han
föll och slog sönder sina tolv krukor.

Guds barmhärtighet bor mitt i världen.

Guds rådkammare finnes ingen nyckel till.

Guds välsignelse gör rik utan möda.

Guds välsignelse växer som gräset.

Gudsfruktan är grunden till alla dygder.

Guldet gör ofta domaren blind.
Guldet prövar mannen.
Guldnyckeln läser upp alla lås.
Gunst gör en mild dom.

Gyldene betsel förbättrar inte hästen.

Gåvor göra munkar andäktiga, fiender vänliga ock alla villiga.

Gåvor och gengåvor vara längst.
Gårdshund är elak hund.

Gåsen går så länge i köket tills hon fastnar vid spettet.

Gästabud är läkarens skörd.
Gömt är icke glömt.

Gömma guld under getrumpan; d. v. s. att förtro en hemlighet åt den, som icke kan tiga.

Gör din ovän gott, och bed Gud att han ej lönar dig det.

Gud giver alla mat, som han givit mun.

Gör din sak väl nog, så gör du den fort nog.

Gör rätt och räds för ingen.

Göra nitton gånger väl, men den tjugonde illa,får skam för alltsammans.
Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv