Skråverksamhet upphör 1846

skråväsendet upphör 1846
Så var det förr men nu är de goda tiderna för skråverksamheten är slut monopolen avskaffas

Fabriks och handtverks
Ordning
af
Kongl. Maj:t
i Nåder fastställd den 22 December 1846.

§ 3.
Rättighet att i stad eller å Landet hålla handtverks-verkstad, och med biträde af gesäll, lärling eller annan arbetare, till afsalu åstadkomma handtarbeten, eller med enahanda biträde utöfva bageri-, bryggeri- eller slagterihandtering, tillkomma varje man, som eger Svensk medborgarrätt, med

villkor: — att hafva begått Herrans heliga nattvard,

 råda öfver sig sjelf oeh sin egendom, ega god frejd, samt kunnaskrifva läsligt oeh räkna qvatuor speeies i enkla tal;
Vidare stadgas att mästerskap skall förvärfvas, då det är fråga om ett flertal yrken och handtverk.
Slut med skråtvång och
bönhas-jagt.

— Hufvudgrundsatsen i den nya Förordningen är erkännandet af hvarje mäniskas rättighet att sig ärligen försörja» på sätt hon bäst gitter, mot fullgörande af vissa häremot svarande allmänna skyldigheter, utan fruktan att qväfvas till döds af skrå-tvång och bönhas-jagt.

De olika monopol som fanns

Skinnare

Garfvare

Felbberedare

Färgare

Sadelmakare och remsnidare

Guldsmeder

Kangjutare

Kopparslagare

Krukmakare

Grofsmeder

Klensmeder

Sporrmakare

Svärdfejare

Pistolsmeder

Snickare

Timmerman

Glasmästare

Murmästare

Hjulmakare

Lärftskrämare Klädes-ull-aidentygshandel

Köpmän aom hålla jernbodar
( Jernkramhandlare )

Spannmålshandlare

 Hökare

Klippkrämare, som sälja gamla kläder
och varor, kallat fripperi

De olika monopol som fanns

Svarfvare

Urmakare

Hattmakare

Saltsjudare

Bokbindare

Handskmakare

Kam- och borstmakare

Pumpmakare

Knif- och klingsmeder

Gördlare

Skeppare

Badare

Bleckmakare

Stadsbyggmästare

Forman

Skolappare

Kalk- o oh jembärare

Laggare

Apothekare

Hattstofferare

Bryggare Bagare

Vinskänk och gästgifvare

Krögare

Slaktare

Linväfvare

Ullväfvare

Skomakare
Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv