Carl Fredrik Liljevalch 

Något läres varje gång en bok öppnas.

En hustru kan icke svara för något brott; ansvaret vilar på mannen.

Bien hava sina kungar och ministrar; och myrorna hava sina sociala förhållanden.

Föräldraömhet bevisas bäst därigenom, att lära barnen arbetsamhet och självförsakelse.

Ju mera talanger övas, desto mer utvecklas de.

Då lagarna icke tillämpas även på den Kejserliga släkten,
så bliva de ej åtlydde av folket.

Den styrande bör först giva gott exempel och därnäst öva opartisk stränghet.

Stor rikedom kommer från ödet; måttlig förmögenhet af flit.

En hetlevrad person tycker om att framkalla ledsamheter, men när de komma, förmår han ej möta dem; en klok man förvandlar stora besvärligheter till små, och små till alldeles inga.

Stora fåglar äta ej små korn.
(Höga mandariner äro ej nöjda med små mutor.)

En verkligt stor man avlägger aldrig barnets enkelhet.

Att erhålla ett alstrar en önskan att få två.
(Nog anses alltid vara mer än man äger.)
Tystlåtenhet alstrar vänner; uppriktighet skapar missnöje.

Husliga brister skola icke omtalas utomhus.

En god handling går icke utom porten; en dålig föres hundra mil omkring.

Dygd sökes hos en hustru; skönhet hos en tjänarinna.

En narraktig man fruktar sin hustru; en klok hustru lyder sin man.

En pisksläng till en god häst; ett ord till en förståndig man.

Den som icke svärmar högt, lider mindre i fallet.

Drinkarens fel är icke vinets, utan hans eget.

Den som bekämpar sig själv blir lyckligare än den, som strider mot andra.

Sömnighet hos en gammal man och sömnlöshet hos en ung äro elaka tecken.
(Medicinskt axiom.)

Fiskarna vistas på havets djup och örnen i himmelens valv; den ene, ehuru ögt, kan träffas av en pil, och den andre, ehuru djupt, kan tagas på krok; men människohjärtat kännes icke på en fots avstånd.

Det är lika brottsligt av kejsaren som av undersåten att överträda lagarna.


Åskådare kunna bättre döma om spektaklet, än aktörerna själva.

Den fattige kan icke kämpa mot den rike, ej heller den rike mot den mäktige.

Mannen i stövlar känner icke mannen i skor.
(Stövlar beteckna rang och höra till galadräkt.)

Lyckan är en välgärning för den vise, men en olycka för den narraktige.

En mans ord likna en pil som träffar målet; en kvinnas liknar en avbruten solfjäder.

Låt var och en sopa bort snön framför egen port och ej bry sig om frosten på grannens gård.

En människa behöver blott rätta sig själv med samma stränghet som hon klandrar andra, och ursäkta andra med samma mildhet, som hon utövar mot sig själv.

Till naturen äro alla människor lika, men genom uppfostran vilt skiljda.

Det bästa är att vara högaktad, och det nästa att vara älskad;
det är illa att vara hatad,men ännu värre att vara föraktad.

En fet höna kläcker feta kycklingar.
(En rik husbonde har välfödde tjänare.)
Sida 6 av 10
Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.

Facebook

Vår webbplats tillåter dig att gilla eller dela dess innehåll på Facebook sociala nätverk. Genom att aktivera och använda den godkänner du Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Integrerade videor som tillhandahålls av YouTube används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Integrerade videor som tillhandahålls av Vimeo används på vår webbplats. Genom att acceptera att titta på dem godkänner du Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Integrerade tweets och delningstjänster på Twitter används på vår webbplats. Genom att acceptera och använda dessa samtycker du till Twitter integritetspolicy: https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-cookies

Google Ad

Vår webbplats använder Google-annonser för att visa annonseringsinnehåll. Genom att acceptera det godkänner du Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv